,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА“ СТАРТИРА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ В РАЙОН „НАДЕЖДА“

Публикувано на: 01/02/2016
RSS
Print this page

В изпълнение на договор  № BG05M90P001-2.002-0237-C001/16.12.2015 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Процедура BG05M90P001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 499 999,76 лв.

Продължителност на проекта: 22 месеца

Предоставяне на социалните услуги: 18 месеца

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания в това число и деца и възрастни над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи  за независим живот и социално включване.

Целевата група на проекта са: деца и хора с увреждания, самотноживеещи възрастни лица над 65 годишна възраст, които нямат възможност за самообслужване и се затрудняват при придвижване в градска среда.

Специфичната цел на проекта е създаването на виртуален център за комплексно предоставяне на почасови услуги в домашна среда както и връщане на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.

Социалните услуги, които ще се предоставят в район „Надежда“ по проекта „Независим живот“ в район „Надежда“ са:

  1. „Личен асистент“
  2. „Домашен помощник“
  3. Предоставяне на медицински грижи в дома на потребителя
  4. За лицата от целевата група ще бъде осигурен специализиран транспорт и психологическа подкрепа .

 

В началото на месец март предстои прием на документи за работа по проект „Независим живот“ в район „Надежда“ на нуждаещите се от предлаганите социални услуги.