,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение

Публикувано на: 27/11/2015
RSS
Print this page

По реда на чл. 8, ал. 3, т. 3 от „Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС“, длъжностни лица от районна администрация „Надежда“ поставиха на таблото за обществена информация  в сградата на район „Надежда“, както и в меню „Обяви и съобщения“, интернет страница на район „Надежда“, следното Инвестиционно предложение:

Инвестиционно предложение от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за „Модернизация на трансевропейска пътна мрежа в България: Позиция II – железопътна линия София-Перник-Радомир“ (с вх. РД-0403-7 (1)/26.11.2015 г. )

Съобщението ще бъде свалено съгласно предвидения 14-дневен срок в Наредбата, който изтича на 10.12.2015 г.

 

Инвестиционно предложение – част 1

Инвестиционно предложение – част 2