,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ИПРЗ за УПИ ІІІ-15 и УПИ ІV-13, кв. 239, м. „Надежда 2а и 2б“

Публикувано на: 04/11/2015
RSS
Print this page

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-09-50-043/28.10.2015г. на Гл. архитект на р-н „Надежда“ е допуснато изработването на ИПРЗ за УПИ ІІІ-15 и УПИ ІV-13, кв. 239, м. „Надежда 2а и 2б“.