<< Към всички обяви и съобщения

Уведомление от "Булгартрансгаз" ЕАД относно предстоящи строителни дейности във връзка с реализацията на обект "Междусистемна газова връзка България - Сърбия на Българска теритотия"