,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
ПУП-ИПРЗ на НПЗ "Военна рампа-запад" част II

Публикувано на: 28/10/2015
RSS
Print this page

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересованите собственици, че със Заповед № РД-09-50-812/19.10.2015г. на Гл. архитект на СО е разрешено изработването на ПУП –ИПРЗ на м. НПЗ „Военна рампа-запад“ – част ІІ.