,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен намиращ се в УПИ II , кв.833 за детска градина , м.Триъгълника , с идентификатор №68134.1387.2004 , АОС №1564/2008г , с площ 2993 кв.м , с предназначение за автопаркинг.

Публикувано на: 20/10/2015
RSS
Print this page