Новини

<< Към всички новини

Главният архитект на Столична община Здравко Здравков представи два важни транспортно-комуникационни плана пред жителите на кв. Илиянци и кв. Требич

17/10/2022

Главният архитект на Столична община Здравко Здравков представи два важни транспортно-комуникационни плана пред жителите на кв. Илиянци и кв. Требич

 

Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков участва в информационна среща по повод представяне на  транспортно-комуникационни планове за два от ключовите обекти в северните територии на столицата:

- транспортно-комуникационен план за продължението на бул. „Рожен” в участъка от моста на р. Блато до „Софийски околовръстен път”, включително кръстовището на бул. „Рожен” със „Софийски околовръстен път”, район „Надежда” и район „Нови Искър” .

- транспортно-комуникационен план за ул. „Васил Левски” (Мраморско шосе) и прилежащи територии, район „Връбница” с цел бъдещо преместване на сградата на Митническо бюро София- запад (Илиянци) , находящо се на бул. Рожен 41.

На представянето присъстваха още инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“, арх. Димо Александров, главен архитект на район „Надежда“, арх. Златко Терзиев, Направление „Архитектура и градоустройство“, членове на проектантския екип и др.

Арх. Здравко Здравков и авторски колектив, воден от арх. Георги Митрев представиха пред жителите на  кв. Требич  и кв. Илиянци  двата проекта, като отбелязаха, че  предстоят обществени обсъждания по реда на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУУТСО).

„Проектът е разработен във всички части,  при пълно спазване на Общия устройствен план, като освен това предстои да бъде съгласуван от Агенция „Пътна инфраструктура“.  Проектантският екип предлага включване на кръгово движение, а при при наличие на финансиране за Северен скоростен път от Бюджета, той ще минава над кръговото движение.“, каза арх. Здравков.

„Проектът отне повече от предвиденото време, тъй като според предвижданията на  ПУП-а трябва да се изгради пътна детелина в този участък. За да  предложим решение, задачата ни включваше  и анализ на натоварването, трафика и пътните  връзки на Софийския околовръстен път.“, добави арх. Митрев.

Гражданин от квартала постави въпрос дали е предвидено осигуряване на пространство за преминаване на селскостопанските машини , на което екипът отговори, че има 4 прохода за преминаване за хора, техника или животни.  Те се ангажираха забележката да бъде изследвана  допълнително. Сред препоръките на гражданите бяха да се обърне внимание на хидрологията на кв. Требич, при разработката на проекта.

 

Втората разработка  показа на гражданите транспортно-комуникационен план, който предвижда преместване на Митническо бюро София – Запад (бул Рожен 41) на терен в район“Връбница“. Новата локация   осигурява и добра транспортна връзка със Северна скоростна тангента. По този начин интензивният трафик на тежкотоварни камиони по бул. Рожен ще бъде намален значително.

„Входовете и изходите на бъдещия обект бяха  внимателно обсъдени  с екипа на Агенция „Пътна инфраструктура“.  Направихме допълнително заснемане и анализи, които доказаха, че цялата територията позволява изграждането на подобен проект.“, каза арх. Здравков на присъстващите.

 

В края на информационната среща, отново беше отбелязано, че предстои обявяване на дати за обществено обсъждане на всяка от двете проектни идеи.

Рожен

 

Мраморско