Новини

<< Към всички новини

Столична община гарантира запазване границите на Северен парк

25/07/2019
Card image cap

Кметът на район „Надежда“ инж. Димитър Димов инициира регулярна информационна среща със собствениците на имоти, попадащи  в границите на  м. „Северен парк“ ( УПИ XII- отреден за поликлиника и болница, кв. 25) и  граждани от Инициативен комитет за запазване  на Северен парк.

 Кметът на район „Надежда“ инж. Димитър Димов акцентира, че с екипа му работят за  цялостно решение, което да удовлетвори обществените интереси. „Категоричната позиция на Столична община е с този проект ПУП на Северен парк  да не се нарушава целостта на Северен парк.”, допълни той.

 Собствениците на имоти получиха   пазарни  оценки от сертифициран оценител за определяне на пазарната стойност на имотите. Те са съобразени с параметрите на застрояване на Общия устройствен план   и  Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.  На база на тези нормативни документи са определени площите за предоставяне на равностойни общински имоти  в съответната зона.

Темата е с висока обществена значимост  и лично главният архитект на гр. София Здравко Здравков   се ангажира да бъде реализиран балансиран проект за Подборен устройствен план на Северен парк. “Основната задача на Столична община е да се запазят дървесната растителност и зелената система в града” , каза той по време на обществено обсъждане през м. декември 2018 г.