Новини

<< Към всички новини

Започва строителството на многоетажен паркинг на ул. "Кирил Дрангов"

26/10/2022
Card image cap

Започва строителството на многоетажен паркинг на ул. "Кирил Дрангов"

На 28.10.2022 г. (петък) в 11.00 ч. ще бъде направена символична „първа копка“, с която започва строителството на многоетажен паркинг на ул. "Кирил Дрангов", върху имот на "Софийски имоти" ЕАД.

Проектът се реализира изцяло от Софийски имоти ЕАД , след влязло в сила решение на Столичен общински съвет.

Предвижда се изграждане на модерен, автоматизиран паркинг за платено паркиране с наличие на множество жилищни и обществени обекти.

Сградата е четириетажна с РЗП 7 990.84 м2 и озеленена площ от 2 324.30 м2. С проекта ще бъдат осигурени 310 автомобилни паркоместа, в т.ч. 14 места за хора в неравностойно положение и 32 паркоместа с възможност за зареждане на електрически превозни средства.

Настоящият проект отчита дигитализацията, като важна тенденция в градското развитие, като е предвидено паркингът да функционира изцяло автоматизирано: краткосрочно или дългосрочно пребиваване до възможност за безконтактна идентификация при влизане и безконтактно плащане на излизане.

Реализацията на проекта е в посока облекчаване на ключови проблеми за Район Надежда, Столична община, свързани с подобряване на градската среда от гледна точка на:

• Освобождаване на пространства за възстановяване/изграждане на зелени площи;

• Освобождаване на площи за пешеходно движение и алтернативен транспорт и повишаване на пътната безопасност;

• Подобряване на икономическия облик и бизнес климата на общината;

• Създаване на условия за по-спокоен и сигурен живот в район „Надежда“ и удобства за гостите на квартала.

За проекта е сключен Договор за финансиране с Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за София. Одобреното финансиране е в размер на 4 400 000 лв., от които 2 596 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Fund of Funds in Bulgaria - FMFIB. Общият бюджет на проекта е 6,31 млн. лв., като останалите средства са осигурени от „Софийски имоти“ ЕАД.

Източник: Софийски имоти ЕАД