,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Инвестиционно предложение за: Промяна по време на строистелството към Разрешение за строеж №79/21.04.2010г.,-"Жилищна сград с магазин,кафе,подземни гаражи и помещение за ресторант Нкк 26м" , УПИ-I-951,кв.147 , м."Надежда-I част"

Публикувано на: 08/10/2015
RSS
Print this page