Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

30/07/2019

Уведомяваме Ви, че във връзка с писмо рег. № 09-56 от 24.07.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, считано от 01.08.2019 г. се прекратява дейността на Изнесено работно място (ИРМ) „Надежда“ и приемането на заявления за издаване на документи от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК), поради ограничаване на прекия достъп до офис модул на КАИС.