,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Одобрен проект за ПУП-ПРЗ на м. "Надежда" 4

Публикувано на: 18/08/2015
RSS
Print this page