,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Класиране на участниците, подали оферти за участие в конкурс с предмет: „Столово хранене – 2015 в общинските училища на територията на район "Надежда- отдаване под наем на помещения –публична общинска собственост в 15 СОУ и 141 ОУ"

Публикувано на: 23/07/2015
RSS
Print this page