,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Изработване на проект за ИПРЗ на м. НПЗ „Илиянци запад“ и „Илиянци“ в обхвата на бул. „Рожен“ в участъка от жп линия „Биримирци - Волуяк“ до Северна скоростна тангента

Публикувано на: 15/07/2015
RSS
Print this page

На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД-09-50-541/09.07.2015г. на гл. арх. на  СО е разрешено изработването на проект за изменение плана за регулация и застрояване на м. НПЗ „Илиянци запад“ и „Илиянци“ в обхвата на бул. „Рожен“ в участъка от жп линия „Биримирци - Волуяк“ до Северна скоростна тангента.