Новини

<< Към всички новини

Програма "Зелена София" 2022

01/08/2022

Програма "Зелена София" 2022

Стартира кандидатстването с проекти по "Зелена София" – програмата на Столична община, по която с общи усилия правим квартала, в който живеем, околоблоковото пространство или близката градинка по-красива и по-зелена.

Бенефициентите по програмата получават предоставени от Столична община: посадъчен материал – фиданки, храсти и цветя; паркова мебел – пейки, беседки, кашпи, кошчета за отпадъци; инструменти за поддържане на засадената растителност и материали за ремонт - тротоарни плочки, бордюри и др. и с доброволен труд имат свободата да облагородят зелената площ, която е била одобрена по проекта, с който са кандидатствали.

Със свои проекти могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

Крайният срок за подаване на проектите в деловодствата на районната администрация, на чиято територия ще се изпълнява проектът, е до 17,00 ч. на 01.09.2022 г.

Правилата на Програмата, Насоките за кандидатстване и Формулярите на необходимите за кандидатстването документи могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Столична община на адреса, споделен в първия коментар по-долу.

Срокът за провеждане на класирането по първи и втори етап на програмата е до 12.09.2022 г., а до 10.10.2022 г. ще бъде проведен третият краен етап по класирането.

От старта на „Зелена София“ през 2011 г. до момента по-зелени, по-красиви и зацветени станаха 1465 междублокови пространства и локални градини в столицата! С общи усилия правим града и квартала ни по-уютен и по-приветлив!

Участвайте и вие, за да допринесем всички заедно за създаването на още красиви зелени пространства в града и една още по-зелена София!

 

 Информация за програмата:

1. Откриване на процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2022 г.

2. Заповед за обявяване на процедура за финансиране на проекти по Програма "Зелена София" за 2022 г.

3. Списък с цени на материали и оборудване за доставка по Програма "Зелена София" за 2022 г. (Забележка: Ще бъде публикуван допълнително)

4. Списък на длъжностни лица от районните администрации за указания, насоки и информация по Програма "Зелена София" за 2022 г.

5. Правила за управление на Програма "Зелена София" (приети с Решение № 280/28.04.2011 г. на Столичния общински съвет и изменени с Решения №№140/22.03.2012 г. на СОС, 102/23.02.2017 г. на СОС, 134/14.03.2019 г. на СОС)

6. Актуализирани насоки за кандидатстване по Програма "Зелена София" за 2022 г.

7. Приоритетни области на Програма "Зелена София" за 2022 г.

8. Изображения на растителност и градинско обзавеждане по Програма "Зелена София"

9. Договор за доставка на растителност, цветя, тревни смески, паркова мебел, машини, инструменти и материали за ремонт по Програма "Зелена София" за 2022 г.

 

Формуляри за кандидатстване:         

Заявление

Образец 1.1. – ПРОТОКОЛ

Образец 1.2. – ДЕКЛАРАЦИЯ

Образец 1.3. – УДОСТОВЕРЕНИЕ

Приложение А – Формуляр за кандидатстване

Бюджет (Забележка: Ще бъде публикуван допълнително)

Образец 1.4. – ОТЧЕT

Образец 1.5. – ОТЧЕТ за съфинансиране