Обяви и съобщения

<< Към всички обяви и съобщения

Заповед № РА50-517/ 09.07.2019 г. на Гл. архитект на СО, за допуснато изработването на /ПУП – ИПРЗ/ за ПИ с идентификатор 68134.1377.2075 и ПИ с идентификатор 68134.1377.2076, УПИ VI – ДФС „Локомотив“, кв. 6, м. „Северен парк“, СО – район „Надежда“.