Новини

<< Към всички новини

Обществено обсъждане на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“, ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, СО- Район „Надежда“

06/06/2022
Card image cap

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НАДЕЖДА”

гр. София 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 495-11-62, 495-11-80, факс 02/837-64-65

www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

 

Протокол

от провеждане на обществена дискусия на 05.07.2022 г.,

 

на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ и чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община и издадена Заповед № РНД22-РД56-222/ 24.06.2022г. на Кмета на СО-район „Надежда“ за провеждане на процедура по ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“ в м. ,,Северен парк“, ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, СО - район ,,Надежда“.

 

- Кметът на СО-район „Надежда”, г-н Д. Димов:

     Обяви, че днес, 05.07.2022г. е първата среща с гражданите в ОКИ „Надежда“, на бул. „Ломско шосе“ № 2 за провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“ в м. ,,Северен парк“, ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, СО - район ,,Надежда“. Проектантът на мотивираното предложение е арх. Мария Н. Чамова-Давчева.

     В обсъждането взеха участие:

1. г-н Д. Димов - кмет на СО-район „Надежда”;

2.г-жа Татяна Долмова, учител по история в Испанска гимназия №164, ГПИЕ ,,Мигел де

    Сервантес”;

3. г-н М. Младенов -  кмет на СО-район „Връбница”;

4. г-н Владимир Митов, общ. съветник от СОС;

5. арх. Димо Александров - Гл. Архитект на СО-район „Надежда”.

     Обществената дискусия цели да запознае гражданите и да им предостави информация по идеята за реализация на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“ в м. ,,Северен парк“.

Това е най-ранната фаза от процеса. Предстои обявяване на конкурс за проектиране и изпълнение, а също така и за финансиране на това начинание.

     Малко от историческа информация:
 Кан Крум е средновековен български монарх, възкачил се на престола след Кардам. По време на неговото управление България засилва позициите си на Балканския полуостров и в Европа, благодарение на множеството победи на бойното поле. Крум започва да приобщава славяните към властта, прокарва първите общовалидни закони в Първата българска държава и започва провеждането на административна реформа.

Освен даровит военачалник, Крум е бил и талантлив държавник. Той създава първите писани закони, прави и първите стъпки към административна реформа. За краткото си управление Крум постига териториално разширение и укрепване на държавата, никой друг преди него не е успял. Победите му в битките на Балканите заздравяват позициите на България не само пред Византия, но и в цяла Европа, издига страната като трета по сила на континента.

     Инициативата за изграждане на паметник стартира още през далечната 2008г., а в последствие с помоща на г-жа Татяна Долмова - учител по история в Испанската гимназия №164, ГПИЕ ,,Мигел де Сервантес”, към която се присъединяват и деца от различни училища и студенти, като събират около 3000 хил. подписа за реализацията на идеята.

 

- Г-жа Татяна Долмова:

     Благодари на Кметът на СО-район „Надежда”, г-н Д. Димов и на организационният комитет за подкрепата на идеята, както и за помощта. Обясни, че амбициозният ученически проект за избора на историческа личност е започнал през 2019г. и учениците сами са избрали владетеля в лицето на Кан Крум.

     2019г. се явява и като годишнина от включването на „Сердика” в Българските граници през 9-ти век. Друг основен мотив е, че в условията на глобализация, трябва да се съхраняват националната идентичност и историческата памет.

     До момента инициатори са: кметовете на 3-те района СО р-он „Надежда”, СО-р-он „Връбница” и СО-р-он „Илинден”, ученици от гимназии, студенти от УНСС, радио „София”, телевизия „Евроком” и др.

    Има и резултат от инициативата, вече са подадени документи в СОС и очакваме мнение и становище. Има готовност за издаване на виза за проектиране на паметника и предстои организация на конкурса. От Министерството на Културата ще бъде издадена концепция за паметници на Български владетели.

 

- Кметът на СО-район „Надежда”, г-н Д. Димов:

     Обясни, че писмени становища по мотивираното предложение могат да се подават до 19.07.2022г. в деловодството на СО - район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Становища постъпили след посоченият срок няма да бъдат разглеждани.

     Проектът ще бъде изложен в стая 206 на 2-ят етаж в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта в процеса на изготвяне на становищата ще представя арх. Димо Александров – главен архитект на отдел „УТКР“ на СО -  район „Надежда“.

      Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 26.07.2022г. от 18:00ч., в ОКИ „Надежда“, на бул. „Ломско шосе“ № 2.

 

Мнения и въпроси от залата:

 

- Г-н от залата:

     Попита, дали е честно да се експлоатират деца? Смята, че не трябва деца да бъдат използвани за събиране на подписка, а инициатива да идва от възрастни лица.

 

- Отговорът на Ивана Танева:

     Не е имало никаква експлоатация, инициативата е изцяло на деца от 11-12 клас и на студенти, които са над 18 годишна възраст и имат право да вземат собствено решение.

 

- Кметът на СО-район „Надежда”, г-н Д. Димов:

     Обясни, че от 2008г., от както е започнала инициатива по изграждане на паметника не са били използвани деца.

 

- Г-н от залата:

     Смята, че мястото не е подходящо и паметникът няма да кореспондира с околната среда. В близост до планираното местонахождение на паметника се намира ученическа площадка с беседка, изградена с помощта на Посолство на Република Китай и открита класна стая, реализирана по проект ПУДООС.

 

- г-н Владимир Митов, общ. съветник на СОС:

     Той смята, че няма нищо по-хубаво, от това деца да видят в близост своите герои.

 

- Г-н от залата:

     Благодари на Кметът на СО-район „Надежда”, г-н Д. Димов за прекрасната идея за издигане на паметник. Одобрява мястото му и е горд, че има подобна идея за памет и патриотизъм. Подкрепя процедурата за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“ в м. ,,Северен парк“.

 

- Кметът на СО-район „Надежда”, г-н Д. Димов:

     Обяви, че това обсъждане е първата крачка по инициативата. Предстоят много процедурни въпроси за уреждане, включително и осигуряване по финансирането на обекта, което ще бъде подкрепено от общини и фондации на обществени начела и частни компании. Гарантира, че са изключени всякакви злоупотреби.

     В заключение, благодари на всички присъстващи за участието им в дискусията и отправи молба да изразят своите мнения или възражения в писмен вид до 19.07.2022г. в деловодството на СО - район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ № 55.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                                        

АРХ. ДИМО АЛЕКСАНДРОВ

Главен архитект

Район  „Надежда” – Столична община

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

ИВА ПАНАЙОТОВА-ГЕТОВА

Началник отдел „ПНО”

Район „Надежда “ – Столична община

 

арх. Владимир Митрев

Началник отдел „УТКР”

Район „Надежда “ – Столична община

 

инж. Цветан Вълчинов

гл. експерт „КР”

Район „Надежда “ – Столична община

 

арх. Олга Божичкова

мл. експерт „УТКР”

Район „Надежда “ – Столична община

 

В обществено обсъждане, представихме мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА КАН КРУМ“ до езерото в Северен парк. (приложена в снимки)

Акцентите:

Обсъжда се само предложението за локация на паметника - в близост до езерото в Северен парк

В срок до 19 юли, може да подавате своите становища в деловодството на район "Надежда" или на e-mail: info@so-nadejda.com

Всички визуализации на паметника, представени до момента са илюстративни

Какво предстои:

да бъде внесен доклад до Столичен общински съвет, който да разреши реализацията на идеята

да се работи по осигуряване на финансирането, като то може да бъде от общинския бюджет и/или съгласно идеята на Инициативния комитет - чрез дарения от физически лица, безвъзмездно дарение от юридически лица, кампания чрез платформа за набиране на средства и др.

да се получи становище на Министерство на културата

Инж. Димитър Димов кмет на район "Надежда", благодари за активното участие на районните кметове и членове на инициативния комитет за изграждане на паметника Младен Младенов (район „Връбница“) и Иван Божилов (район „Илинден“). В залата бяха още общинските съветници Владимир Митов и Димитър Антов, кметът на район „Нови Искър“ Даниела Райчева, народният представител Анна Александрова, арх. Димо Александров, главен архитект на район Надежда и г-жа Татяна Долмова, преподавател по история в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ръководител на ученическия идеен проект за паметника, Ивана Танева, бивш възпитаник на гимназията и активен участник в идейната фаза.

По време на своето изказване, Татяна Долмова благодари на район "Надежда" за оказаната административна подкрепа. Тя сподели, че амбициозният ученически проект за избора на историческа личност е започнал през 2019 г. «В час по «Свят и личност», учениците работели по проект и сами са избрали владетеля в лицето на Кан Крум. „Включиха се 4-ма млади, отговорни хора с интереси в историята.

Те сформираха инициативен комитет, подкрепен от сериозни имена в академичните среди. Впоследствие, активните млади хора организираха подписка за обществена подкрепа, в която се включиха над 2 500 ученици от столични училища. Всички те са от горен курс и на навършили пълнолетие.» добави Татяна Долмова. През 2020 г, се срещнахме с инж. Димов и заедно продължиме работа по идеята. Проведохме консултация с г-н Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, както и получихме становище от Експертно-художествената комисия към Столична община.", каза тя.

От своя страна инж. Димов добави, че се радва на интереса от страна на двете най-големи училища в район "Надежда" - 54 СУ "Св. Иван Рилски" и 101 СУ "Бачо Киро", които добавиха общо над 600 подписа към първоначално събраните.

В дискусията се включи и общинския съветник Владимир Митов, който обясни, че ако паметникът на хан Крум е в зелените площи на парка, ще е много автентично. Той защити идеята за изграждане на паметника в близост до езерото в Северен парк, като поясни, че няма нищо по-добро от това паметникът на български владетел да бъде пред очите на младите хора, посещаващи изградената по проект ПУДООС откритата класна стая.

Мотивираното предложение ще бъде изложено в стая 206 на етаж 2 в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето на изготвяне на становищата ще представя арх. Димо Александров – гл. арх. на СО - район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 26.07.2022 г. от 18:00ч. в залата на ОКИ „Надежда“ на бул. „Ломско шосе“ № 2.