Новини

<< Към всички новини

Лятно кино с район "Надежда" в кв. Илиянци и кв. Требич!

08/07/2022
Card image cap

Обществено обсъждане на Мотивирано предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА         КАН КРУМ“, ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, СО- Район „Надежда“.

На 05.07.2022 г. (вторник) беше представено  мотивираното предложение за издаване на скица-виза за проучване и проектиране на обект: „ПАМЕТНИК НА    КАН КРУМ“, ПИ с идентификатор 68134.1375.2020, м. „Северен парк“, СО- Район „Надежда“.

 Срещата се проведе  по реда на   чл.124 б, ал.2 от ЗУТ и чл.4, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устойството на територията на Столична община, с начален час 18:00 ч. в концертната зала на Общински културен институт – Надежда.

На срещата присъстваха районните кметове и членове на инициативен комитет за изграждане на паметника инж. Димитър Димов (район „Надежда“) Младен Младенов (район „Връбница“) и Иван Божилов (район „Илинден“). В залата бяха още  общинските съветници Владимир Митов и Димитър Антов,  кметът на район „Нови Искър“ Даниела Райчева,  народният представител Анна Александрова, арх. Димо Александров, главен архитект на район Надежда и г-жа Татяна Долмова, преподавател по история в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“,  ръководител на ученическия идеен проект за паметника, Ивана Танева, бивш възпитаник  на гимназията и активен участник в идейната фаза.

 

Във встъпителните думи, инж. Димов поясни, че целта на обществената дискусия е да бъдат изразени становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки по отношение на мотивираното предложение от страна на  обществеността в район «Надежда». Те могат да се подават до 19.07.2022 г. по реда на чл. 23 от НРНПООСО в деловодството на район „Надежда“ – СО на ул. „Кирил Дрангов“ № 55. Той акцентира, че обсъждането на мотивираното предложение за издаване на скица-виза е най-ранната фаза от процеса по изграждане на паметника.  На този първи етап се обсъжда мястото за поставяне  на паметника. Предстои обявяване на конкурс за проектиране и изпълнение, а също така и осигуряване на  финансиране.  То може да бъде с различен произход: общински средства от бюджета, дарения от физически лица, безвъзмездно дарение от юридически лица, кампания чрез платформа за набиране на средства  и др. „Радвам се, че идеята се посрещна с интерес и подкрепа от двете най-големи училища в район „Надежда“ – 54 СУ „Св. Иван Рилски“ и 101 СУ „Бачо Киро“. Техните ученици също се включиха в подписката, като добавиха общо над 600 подписа.“, каза инж. Д.Димов.

По време на своето изказване, Татяна Долмова благодари на инж. Димитър Димов, неговия екип  и  инициативния комитет за оказаната административна  подкрепа. Тя сподели, че амбициозният ученически проект за избора на историческа личност е започнал през 2019 г.  «В час по «Свят и личност», учениците работели по проект и  сами са избрали владетеля в лицето на Кан Крум. „Включиха  се 4-ма млади, отговорни хора с интереси в историята.
Те сформираха инициативен комитет, подкрепен от сериозни имена в академичните среди. Впоследствие, активните млади хора  организираха  подписка за обществена подкрепа, в която се включиха над 2 500 ученици от столични училища. Всички те са от горен курс и на навършили пълнолетие.» добави Татяна Долмова. През 2020 г, се срещнахме с инж. Димов и заедно продължиме работа по идеята. Проведохме консултация с г-н Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, както и получихме становище от Експертно-художествената комисия към Столична община.

 

В дискусията се включи и  общинския съветник Владимир Митов, който обясни, че ако паметникът на хан Крум е в зелените площи на парка, ще е много автентично, защото в 9 век няма асфалт и пътища с бензиностанции. Той защити идеята за изграждане на паметника в близост до езерото в Северен парк, като поясни, че няма нищо по-добро от това посетителите на изградената по проект ПУДООС  откритата класна стая да  български владетел.

 

Мотивираното предложение ще бъде изложено в стая 206 на етаж 2 в сградата на районната администрация. Допълнителна информация по проекта по времето на изготвяне на становищата ще представя арх. Димо Александров – гл. арх. на СО - район „Надежда“.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 26.07.2022 г. от 18:00ч. в залата на  ОКИ „Надежда“ на бул. „Ломско шосе“ № 2.