<< Към всички новини

Заповед за изменение на заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС

08/07/2022