,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Съобщение

Публикувано на: 14/05/2015
RSS
Print this page
На осн. чл.124б, ал.2 от ЗУТ СО, р-н „Надежда” съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед № РД-09-50-224/25.03.2015г. на гл. арх. на  СО е допуснато изработването на проект за ИПРЗ в обхват: м. „Илиянци“, кв.24, УПИІ-30 И ІІ-31 и със Заповед № РД-09-50-325/04.05.2015г. на гл. арх. на СО е допуснато изработването на проект за ПУП - ПРЗ за кв. „Требич“ – част югозапад в обхват, съгласно приложена схема.