,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55

Улично осветление ЕАД

RSS

Централен офис:

България

1000 София

ул. „Будапеща” № 17

 

Телефон: +359 2 983 67 74;

Факс: +359 2 981 29 87

E-mail: office@uosofia.com

 

Денонощни телефони за аварии:

 

+359 070011233 - на цената на един градски разговор и

+359 2 832 20 39

 

www.ulichnoosvetlenie.com