,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Промишлена Зона

RSS

На територията на района са съсредоточени частни и държавни промишлени и търговски предприятия и дружества, осигуряващи 22 % от общата промишленост на столицата. Основните отрасли са транспорт, енергетика, лека промишленост, машиностроене и търговия. Персонала в тези дружества и фирми е над 5 500 души. По- големите предприятия и дружества са: