,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Образци

RSS
  1. Задължение за уведомяване
  2. Уведомление - попълва се от Управител на Етажна собственост
  3. МРРБ - заповед за актуализиране на Образци
  4. Образец - Протокол от Общо събрание
  5. Образец - Сдружение на собствениците
  6. Образец - Книга на етажна собственост
  7. Образец - Правилник на вътрешния ред
  8. Образец - Констативен протокол
  9. Образец - Извършване на проверка в сгради в режим на етажна собственост, срок - 30 дни