,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Заповеди - паша на селскостопански животни

RSS

Заповед за ограничаване на паша на селскостопански животни в части от землището на кв. Требич

Заповед за определяне на места за паша на селскостопански животни