,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Фамилно компостиране сред домакинствата

RSS

Продължава проект „Фамилно компостиране сред домакинствата“

 

Район „Надежда“, СО уведомява заинтересованите граждани, че във връзка с продължението на проектната идея на Столична община за въвеждане на фамилно компостиране сред домакинствата, всеки, който желае да се включи в проекта и да получат компостери, може да се запише в Деловодството на районна администрация „Надежда“ – СО.

Необходимо е да се   подаде  Заявление – образец, с краен срок за подаване – 29.01.2018 г., до 17.00 ч.

Заявление за получаване на компостери

Компостерът е съд за събиране на растителни отпадъци. Проектът е насочен към домакинства, които притежават и се грижат за поддържането на дворове.

Досега са реализирани три проекта на Столична община за въвеждане на фамилно компостиране, като са обхванати приблизително 2000 домакинства.

Компостерите се предоставят безвъзмездно на отделните домакинства чрез приемателно-предавателни протоколи, като единственото условие е - използването им по предназначение.

Утвърждаването на фамилното компостиране в пластмасови компостери ще намали количеството био-разградим отпадък, който се отделя ежедневно. Този отпадък се трансформира в полезна тор, която се използва като почвен подобрител.

Наръчник за компостиране – изтегли от тук

За връзка с ресорен експерт: 02 / 495 11 62, Александра Мирчева