,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Болест "Син език" по селскостопанските животни - информация

RSS

По повод на създалата се епидемична обстановка в страната, свързана с болестта "Син език " по селскостопанските животни, Столична община направи поредица информационни срещи в потенциално застрашени територии. Припомняме, че първите случаи на "Син език" са били констатирани в края на юни 2014 г.. В момента епидемията по животните е обхванала 22 от общо 28 области в страната. Болестта не се предава на хората чрез месо, мляко или контакт с болни животни. 

Столична община предприе поредица действия, сред които сформиране на Епизоотична Комисия, с цел предприемане на спешни мерки и ограничаване на заболеваемостта. Министерство на земеделието и храните утвърди списък на ветеринарните лекари, които ще изпълнят необходимите предпазни мерки, както и предпазна зона с радиус 100 км около констатираните огнища. Дирекция "Здравеопазване на животните" към Националната ветеринарномедицинска служба издаде Практическо ръководство за борба с болестта "Син език" по преживните животни. 

Линкове към документите:

Практическо ръководство

Заповед - епизоотична комисия

Заповед РД 11-1310 от 07.08.2014

Заповед РД 11-1244 от 29.07.2014

Заповед РД 11-1309 от 07.08.2014

Заповед РД 11-1356 от 13.08.2014

Заповед РД 11-1366 от 14.08.2014