Контакти администрация

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН НАДЕЖДА

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55

www.so-nadejda.com, e-mail : info@so-nadejda.com

Работно време от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа.

 

РЪКОВОДСТВО

Длъжност

Име

Стая

Телефон

      Кмет                       

инж. Димитър Димов            

305

02 495-17-99

Заместник-кмет                 

Мая Благоева             

303

02 495-17-97

Заместник-кмет                     

Виктория Ралковска- Павлова       

304

 02  495-17-98

Секретар                

Вяра Арнаудска        

301

02 495-17-96

Гл. архитект            

 арх. Димо Александров     

205

02 495-11-43

Гл. инженер

 инж. Спас Спасов

302 

 02 495-11-41 

Финансов контрольор    

 Антоанета Шумкова

115

 02 495-11-38

Отдел „Финанси и човешки ресурси“

Началник-отдел

 Виолета Гелева          

309

 02 495-11-53

Отдел „Образование, култура, спорт и социални дейности“

Началник-отдел        

Анита Игнатова                  

314

 02 495-11-50

Отдел „Правно-нормативно обслужване“

Началник-отдел    

 Ива Панайотова-Гетова        

310

02 495-11-49

Отдел „Инженерна инфраструктура, екология и контрол по строителството“

Началник-отдел      

инж. Георги Александров          

203

02 495-11-42

Отдел „Общинска собственост и търговска дейност“

Началник-отдел               

Светла Декина        

214

02 495-11-51   

 

 

   

Отдел „Административно обслужване и ГРАО“ 

Началник-отдел          

Владислав Димитров  

103

02  495-11-55

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

Началник-отдел     

  

206

02 495-11-44

Отдел "Комуникация, дигитализация, програми и проекти"

Началник-отдел

Цветелина Стефанова

307

02 495-11-61

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СО-РАЙОН "НАДЕЖДА"