,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Свободни работни места

RSS

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:началник отдел „Административно и информационно обслужване”

Конкурс- началник отдел „Административно и информационно обслужване”

  Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт „Устройство на територията”

 Конкурс - старши експерт „Устройство на територията” в отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”

 Протокол - допуснати и недопуснати кандидати за длъжност старши експерт „Бюджет”, „Финансово счетоводна дейност и човешки ресурси”

Окончателен формуляр - резултати от конкурс за началник отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати - старши юрисконсулт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати - началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

Обявление - старши експерт „Бюджет” в отдел „Финансово счетоводна дейност и човешки ресурси”

Конкурс - старши юрисконсулт

Конкурс - началник отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт„Устройство на територията” в административно звено: СО – район „Надежда”

Конкурс - старши експерт „Устройство на територията” в отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”, район "Надежда"

Протокол за допуснати и недопуснати за нач. отдел ФСДЧР

Конкурс за назначаване на държавен служител

Окончателни резултати от конкурс за главен експерт "Кадастър и регулация"

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за главен експерт "Кадастър и регулация"

Обявление Главен експерт

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите (при провеждане на конкурс за държавни служители)

Протокол за допуснати и недопуснати за старши експерт РКТД

Конкурс за длъжността: старши експерт „Регистрация и контрол на търговската дейност”

Протокол за допуснати и недопуснати в конкурс в отдел ИИБЕ

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати  в отдел УТКРКС

Обявление - началник отдел  "Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството”

Обявление - старши експерт  "Строителство, ремонт, инфраструктура”, в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:старши юрисконсулт в отдел „Правно нормативно обслужване”

Обявление за длъжност - старши юрисконсулт

Списък на допуснати и недопуснати кандидати - старши експерт "Строителство,ремонт,инфраструктура"

Обявление за длъжност „медицинска сестра”

Свободна позиция - старши експерт "Строителство, ремонт, инфраструктура"

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати - 1 бройка за главен експерт РКТД - отдел УОСЖФРКТД 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати - 2 бройки за младши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване" и в „Общинска администрация”-дофинансиране

Свободна позиция - младши юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване" - обява от 12.06.2012

Свободна позиция - младши юрисконсулт в дейност 122, Обща администрация - обява от 12.06.2012

Свободна позиция - главен експерт "Регистрация и контрол на търговската дейност" - обява от 12.06.2012

Обявление за длъжност „медицинска сестра”

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати и нормативни актове за подготовка за текста

Свободна позиция за старши експерт "Устройство на територията"

Окончателни резултати от конкурс за старши експерт "Устройство на територията"

Бланки

Декларация за конкурс

Заявление за конкурс