,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Харта на клиента

RSS

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НАДЕЖДА"

Кои сме ние?

Район „Надежда" се обособява в самостоятелна административна единица от 1 януари 1924 г. а от септември 1934 г. става център на съставна община, включваща селата Връбница, Илиянци, Обеля /с махала Модерно предградие/. В началота на 1936 г. посочените села се отделят и "Надежда" продължава да съществува като самостоятелна община.

Днес район "Надежда" е разположен на площ от 19 300 дка и има 77 700 души население. Обхваща кварталите „Надежда" I, II, III, и №та част, жк. "Толстой", жк. "Свобода", кв. "Триъгълника", кв. "Илиянци" и кв. "Требич". Територията му граничи с районите "Нови Искър", "Връбница", "Илинден" и "Сердика". Работното време на район „надежда": всеки делничен ден от 08.30 до 17.00. Кметът на района приема в сряда от 10.30 до 12.30 след предварително запис.

Нашите отговорности към вас:

 • Ние ще се отнасяме с уважение към вас, ще бъдем честни и отзивчиви.
 • Ние ще се отнасяме с Вас като с индивид, като ви предоставяме услугата, от която се нуждаете.
 • Ние ще се държим професионално.
 • Ние ще поемаме отговорност, когато ви обслужваме, като се грижим да правим всичко, което е необходимо.
 • Ние ще пазим от нерегламентиран достъп Вашите лични данни.
 • Ние ще внимаваме центровете ни за услуги и информация да са удобни, предразполагащи и приятни. Това означава, че освен приемни гишета, на които ще получавате информация и ще подавате Вашите заявки за услуги, в тези центрове ще има подходящи табели и безплатни брошури съдържащи необходимата Ви информация, ще бъде осигурен равнопоставен достъп за хората с физически увреждания, ще има подходящи помещения за срещи с общински ръководители в предварително оповестени приемни дни и часове.
 • Ние ще следим центровете ни за информация и услуги да са максимално безопасни за клиентите и служителите ни

 

Вашите отговорности към нас

В замяна, очакваме от вас:

 • Да се отнасяте към общинските служители с уважение. Няма да проявяваме търпимост към тормоз, заплахи или атаки. Ако се държите буйно или заплашително, можем да откажем полагаемото обслужване и учтиво да Ви помолим да напуснете общинската сграда
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани
 • Да идвате в обявените приемни дни и часове
 • Да идвате навреме за предварително уговорените срещи
 • Да ни давате повече информация, ако ви помолим за това
 • Да ни давате пълна и точна информация навреме
 • Да ни уведомявате за промени в обстоятелствата при Вас или при друг човек, за когото подавате молба Общи отговорности

Можем да помогнем също така за изграждането на приятна атмосфера чрез взаимно уважение, внимание и търпение. Предоставяне на информация и съвети

Ще ви предоставим информация и съвети, които да ви помогнат да си изградите достатъчно точна представа за административните услуги, които бихте могли да получите в районната администрация, както и за текущия етап на изпълнение на заявените от Вас услуги, които са регистрирани в центровете за информация и услуги.

Ще можем да ви информираме за видовете общински административни услуги, нормативните документи въз основа на които се извършват, нормативно предвидените комплектоващи документи за стартиране на желаната от Вас услуга, нормативния срок и нормативната цена за извършване на услугата, наименованието на общинската структура, в която ще бъде извършена услугата. Освен това ще ви предложим:

 • Брошури и информация за административните услуги, които можете да получите в столичните общински структури
 • Помощ при попълване на Вашите заявки в центровете ни за информация и услуги

 

Начини за получаване на информация 

 Можете да получите разнообразна общинска информация в уебсайта на Столична община - Район „Надежда”: www.so-nadejda.com

 Освен това можете да научите повече подробности, като се свържете по телефона с общински служители компетентни по интересуващите Ви въпроси.

Техните имена и телефони можете да намерите в рубрики "Администрация" и "Служители" в уебсайта на Столична община - Район „Надежда"

 На телефон 495-11-33 се обажда общинска телефонистка, която е запозната с телефонни номера за свързване с районните общински служители.

Всички телефони се таксуват на цената на местен разговор.

 

Ползи за вас 

Ще ви предоставим информация:

 • за структурата, функциите и дейността на районната общинска администрация;
 • за районните общински административни услуги
 • друга районна информация

Ако смятате, че дадено решение по ваша молба е неправилно, можете:

 • Да ни помолите да преразгледаме решението
 • Да обжалвате решението. Писмото, което ви известява за решението ще ви уведоми дали имате право да обжалвате.

Ако искате да преразгледаме решението си, трябва да се свържете със Районната общинска администрация. Обикновено трябва да направите това до един месец от датата на писмото, с което сте уведомен за решението.

Отговор на телефонни обаждания

Когато искате да се свържете с общински служители, можете да се обадите в делник между 08:30 и 17:00 часа, като имате предвид, че в интервала 12:00-14:00 има 30- минутна обедна почивка.

495-11-33, 495-11-57,495-11-34 са телефоните за връзка с центъра за услуги и информация на Районна общинска администрация, който в делник работи от 8:30 до 17:00 без обедна почивка. Общинските служители ще отговорят на телефона със стандартен поздрав и ще се представят. Когато ни се обаждате по телефона, ние се стремим по възможност да ви отговорим до 30 секунди.

Посещения във фронтофисите на администрацията на район „Надежда":

Работното време на районния център за информация и услуги на граждани и фирми на ул. „Кирил Дрангов" 55 е от 8:30 до 17:00 часа с възможност до 19:00 ч. при условията на чл. 10 ал. 4 на НАО.

Когато дойдете в нашите районни административни структури :

 • Служителите ни ще носят табелки с имената си и ще ви поздравят дружелюбно и делово.
 • Ако желаете среща - това може да стане в Приемната на Район „Надежда"в посочените приемни дни и часове - обикновено с предварително записване.
 • Ако имате уговорена среща, винаги ще се опитваме да ви приемем навреме
 • Ако нямате уговорена среща, ще се опитаме да я организираме същия ден или възможно най-скоро

 

Когато ни пишете 

Когато се свързвате с нас на адрес:гр.София, п.к 1220, ул."Кирил Дрангов"55, факс 495-11-32 или електронна поща: info@so-nadejda.com, ние :

 • Ще ви дадем пълен отговор до 10 работни дни от датата, на която сме получили писмото, факса или имейла ви.

Ако не можем да дадем пълен отговор на писмото ви до 10 дни, ще ви съобщим причините затова и ще ви уведомим :

 • Дали следва да направите нещо
 • След колко време ще получите пълен отговор. Ще отговорим на оплакванията до 7 работни дни.

 

Когато ви пишем

Стремим се всички писма, изпратени от районната общинска административна структура:

 • Да са напечатани и написани на ясен и разбираем език
 • Да ви уведомяват ясно, ако има още нещо, което трябва да направите
 • Да ви дават подходящи подробности за контакт, включително:
 • Името на общински служител за установяване на контакт
 • Номер на телефонна централа и директни телефонни номера електронна поща и адреси на уебсайтове

Ще се свържем с вас във формата, който ви е най-удобен, стига да ни го посочите. Можем да използваме аудио-касета или компютърен диск. Предоставяне на услугите, от които се нуждаете може да разчитате на:

 • Равнопоставено обслужване
 • Стремим се да обслужваме всички граждани честно и според еднакво високи стандарти
 • Ако имате увреждане, което оказва въздействие върху начина, по който ползвате услугите ни, ще обсъдим какъв е най-добрият начин да ви помогнем. Ако имате оплакване

 

Ако смятате, че нещо не е било наред, искаме да знаем за това, за да можем да поправим проблема. Процедурата ни за подаване на оплаквания е лесна и ни помага да се уверим, че предоставяме еднаква услуга навсякъде. Можете да направите оплакване както намерите за добре, включително :

 • На телефон 495-11-33 или на факс 495-11-32
 • Като дойдете лично в районния фронтофис
 • Писмено - с официално регистриране в районния фронтофис на адрес: гр.София, п.к 1220, ул"Кирил Дрангов" 55
 • Писмено - в специална книга
 • В рубрика "Форум" на уебсайта на районната администрация www.so-nadejda.com. Ако се оплачете :
  Ние се стремим да отговорим на оплакването ви до 7 работни дни след получаването му

Ние ще се опитаме да извлечем поука от оплакванията, за да усъвършенстваме услугите си. Ако не можем да отговорим напълно на жалбата ви до 7 работни дни, ще ви кажем защо. Ще ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо и ще ви уведомим кога да очаквате пълен отговор.

Периодично ще питаме хората, какво смятат за услугите ни.

Искаме да разговаряме и да се вслушваме в клиентите ни, както и да предприемаме действия в резултат на това, което ни казват. Ние :

 • Ще питаме гражданите, неправителствените организации и фирмите - как смятат, че се справяме със задълженията си
 • Ще питаме какво е важно и ще използваме информацията, за да усъвършенстваме услугите си. Допълнителна информация за Хартата

Тази Харта е публикувана през декемвреи 2008 г. и ще се преразглежда периодично. Освен на подходящи табла и като брошури в общинските центрове за информация и услуги, Вие можете да я намерите и уебсайта на Столична Община Район "Надежда" www.so-nadejda.com

 

С уважение !

Кмет на район „Надежда" Инж. Димитър Димов