,

Столична Община Район "Надежда"

гр.София, жк.Надежда, ул."Кирил Дрангов" 55
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, подадени от служителите от район "Надежда"

RSS

Декларации по чл 12, т. 1

Декларации по чл. 12, т. 2

Декларации по чл. 12, т. 3