Одобряване на проект за ПУП,РУП (чл.124, ал.3 от ЗУТ; чл.129, ал.2 от ЗУТ; чл.134, ал.2 от ЗУТ и чл.136, чл. 110 от ЗУТ)

Одобряване на проект за ПУП,РУП (чл.124, ал.3 от ЗУТ; чл.129, ал.2 от ЗУТ; чл.134, ал.2 от ЗУТ и чл.136, чл. 110 от ЗУТ)

Заявление