Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Бланка:

Заявление за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Декларация по чл. 9, ал. 2 от Закона за пчеларството

Необходими документи:

-          Заявление за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

-          Декларация по чл. 9, ал. 2 от Закона за пчеларството

-          Протокол за извършени профилактични прегледи

-          Ветеринарно-медицински дневник

Срок:

5 дни

Правно основание:

Закон за пчеларството

Такса:

Безплатно

Издаден от:

Заместник-кмет на район „Надежда“