Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл. 194 от ЗУТ)

Бланка:

РА-УТ-022

 

Необходими документи:

-          Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи (чл. 194 от ЗУТ)

-          Документи, доказващи непостигнато съгласие за доброволно прокарване на временния път

-          Други документи

 

Правно основание:

Закон за устройство на територията

 

Обезщетение:

Определя се по реда на чл. 210 от ЗУТ въз основа на експертна оценка, изготвена от лицензирано лице

 

Издаден от:

Кмет на район „Надежда“

Свали заявление-образец