Издаване на транспортен билет за транспортиране на придобита дървесина

Бланка:

Заявление в свободен текст

Необходими документи:

-          Разрешително за премахване/кастрене/преместване на растителност

-          Лични данни на превозвача

-          Номер на транспортното средство

-          Направление на товара

-          Документ за платена такса

Срок:

10 дни

Правно основание:

Закон за горите

Такса:

10лв. за брой

Издаден от:

Служител от „ИИБЕ“