Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж на техническа инфраструктура

Бланка:

РА-УТ-031

 

* Заявлението се подава в случаите, когато разрешението за строеж не е издадено от главния инженер на район „Надежда“

 

Необходими документи:

-          Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж на техническа инфраструктура

-          Екзекутивна документация (при необходимост)

-          Констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж на техническа инфраструктура

-          Договор за гаранции

-          Снимков материал

-          Други документи

 

Срок:

30 дни

 

Правно основание:

Закон за устройство на територията

 

Цена:

Безплатно

 

Издаден от:

Главен инженер на район „Надежда“

Свали заявление-образец