Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж на техническа инфраструктура

* Заявлението се подава в случаите, когато разрешението за строеж не се издава от главния инженер на район „Надежда“

Необходими документи:

  • Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж на техническа инфраструктура
  • Проектна документация - ситуация на техническата инфраструктура
  • Снимков материал
  • Други документи

Срок:

30 дни

Правно основание:

Закон за устройство на територията

Цена:

Безплатно

Издаден от:

Главен инженер на район „Надежда“

Свали бланка образец: РА-УТ-030