Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка

Необходими документи:

  • Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка
  • Копие от Разрешение за строеж
  • Скица с указана квадратура и срок на ползване

Срок:

Разрешителното важи за посочения от подателя срок на ползване

Правно основание:

Закон за устройство на територията; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Столична община

Такса:

1лв. за кв. м на ден

Издаден от:

Главен инженер на район „Надежда“

 

Свали бланка образец: РА-УТ-029