Регистър на управителите на сгради и отделните входове в режим на етажна собственост по чл. 46б от ЗУЕС на територията на СО-район "Надежда"