Наредба 6 - определяне на прилежащи площи в етажна собственост/18.09.2009