Указания за прилагането на комплексно административно обслужване в държавна агенция "Електронно управление"