Припознаване на дете след съставяне на Акт за раждане

Извършва се за лицата родени на територията на р-н „Надежда“

Правно основание: Семеен кодекс, Закон за гражданската регистрация

Необходими документи:

  • Документ за самоличност на припознаващия

  • Заявление за припознаване пред длъжностното лице или нотариално заверена декларация;

  • Писмена декларация на майката, че не оспорва припознаването;

  • Удостоверение за раждане-оригинал на припознавания;

Срок за изпълнение: 3 месеца (от съобщаването на другия родител и навършилото 14 г. дете)

Такса: безплатно

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административната сграда, ет. 1, стая 103

Телефони за контакти: 02/495-11-55, 02/495-11-56

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "АИО"

Свали Образец