Образуване на преписка по установяване на самоличност

Правно основание: Закон за гражданската регистрация- чл. 26, ал. 2,  Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

Необходими документи:

  • Искане;

  • Акт за раждане;

  • Снимка паспортен форма- 1 бр..

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса: не се заплаща

Място на извършване: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административната сграда, ет. 1, стая 102

Телефон за контакти: 02/495-11-31, 02/495-11-54

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданска регистрация в отдел "АИО".

Свали Образец