Комплектоване и проверка на документи към искане за присвояване на ЕГН на чужденци по чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗГР