Издаване на Удостоверение за верен ЕГН от ТЗ ГРАО

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация на МРРБ

Необходими документи:

  • Искане;

  • Документ за самоличност;

  • Акт за раждане.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: не се заплаща

Срок на валидност: До промяна в обстоятелствата, вписани в документа.

Място на извършване: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административната сграда, ет. 1, стая 102

Телефон за контакти: 02/495-11-31, 02/495-11-54

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданска регистрация в отдел "АИО".

Свали Образец