Издаване на многоезично стандартно удостоверение (акт за раждане, акт за граждански брак, акт за смърт, брачна дееспособност, семейно положение, местоживеене)

Издаване на многоезично стандартно удостоверение (акт за раждане, акт за граждански брак, акт за смърт, брачна дееспособност, семейно положение, местоживеене)

 

Правно основание- Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз.

Многоезичните стандартни удостоверения нямат самостоятелни правни действия, улесняват превода на оригиналния документ и се заплаща такса, равна по размер на таксата, определена за издаване на основния документ, който придружава.

Място на извършване: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административната сграда, ет. 1, стая 102.

Телефон за контакти: 02/495-11-31, 02/495-11 54

Отговорно длъжностно лице: длъжностно лице по гражданска регистрация и гражданско състояние.

 

Образец: изтегли от тук