График за сметосъбиране и сметоизвозване на различни видове отпадъци на територията на район "Надежда"

График за сметосъбиране и сметоизвозване на различни видове отпадъци на територията на район "Надежда"