Места за разхождане на кучета

КАРТА С ПОЗВОЛЕНИТЕ МЕСТА ЗА РАЗХОЖДАНЕ НА ДОМАШНИ КУЧЕТА: