Кампания за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища по Интегриран проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух "LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR" по Програма LIFE на Европейски съюз

От 16 януари 2023 г. се подновява приема на документи по програма LIFE

От 1 юли 2021 г. стартира приема на документи за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища по основната фаза на интегрирания проект „българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по програма life на европейския съюз.

Класиране на кандидатите по покана за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища 

33 заявления от кв. „Требич“ са подадени за участие в кампания по програма LIFE

Подменят безплатно в София стари печки с нови (Видео)

Започна прием на документи за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди в кв. „Требич“

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА СТАРИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА

От 4 май 2020 г. се възобновява  приема на документи по програма LIFE

Стартира проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“