Кампания за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища по Интегриран проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух "LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR" по Програма LIFE на Европейски съюз