Уведомление на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предстоящите предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г.