Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)

            ОБЩИНА СТОЛИЧНА

РАЙОН  „НАДЕЖДА“

ОБЛАСТ  СОФИЯ- ГРАД

 

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
за издадените удостоверения за гласуване на друго място
в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

(по чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс)

Номер на удостоверението

Дата на издаване

Собствено, бащино и фамилно име

на избирателя

 

1

 

2 5 4 6 1 3 0 4 1

№  01

 21.06.2021г.

ВИКТОР …………….. БЕЛАЛОВ

2
2 5 4 6 1 3 0 0 5

№  02

    26.06.2021г.

 

        ХРИСТИЯН ………………..ГАЧЕВ

3
2 5 4 6 1 3 0 0 4

№  03

 

    26.06.2021г.

 

        ДИМИТЪР ………………ДОНЧЕВ

4
2 5 4 6 1 3 0 3 9

№  04

 

   26.06.2021г.

 

 

        ЦВЕТЕЛИНА ………….. ПЕНЕВА

 

Подпис: ........./П/...........................

                                                                                                                                                 Кмет на район „Надежда“